Achen, Thomas. 2007. “Anvendt Etik Og Forhandlet Normdannelse”. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics 1 (1), 49-74. https://doi.org/10.5324/eip.v1i1.1683.