TØNNESSEN, S.; LILLEMOEN, L.; GJERBERG, E. Refleksjonsgrupper i etikk: «Pusterom» eller læringsarena?. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, v. 10, n. 1, p. 75-90, 9 maio 2016.