OLSEN SÆLE, O. R. Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 88-104, 2013. DOI: 10.5324/eip.v7i1.1792. Disponível em: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/etikk_i_praksis/article/view/1792. Acesso em: 22 may. 2022.