KVALNES, ØYVIND; ØVERENGET, E. Ethical Navigation in Leadership Training. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, v. 6, n. 1, p. 58-71, 16 maio 2012.