BÆRØE, K. Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, v. 5, n. 2, p. 23-44, 11 Oct. 2011.