Dahl, S. . L., Vaksdal, R. H., Barra, M., Gamlund, E., & Solberg, C. T. (2019). Abort og fosterreduksjon: En etisk sammenligning. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 13(1), 89-111. https://doi.org/10.5324/eip.v13i1.3002