Hofmann, B., & Carson, S. G. (2018). Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte: Hvordan har debatten om sorteringssamfunnet i 2017 pÄvirket forholdet mellom filosofi og samfunn? En innholdsanalyse. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 12(2), 87-103. https://doi.org/10.5324/eip.v12i2.2517