Alvarez, A., Carson, S. G., & Thorseth, M. (2017). Etikk i praksis gjennom 10 år (2007-2017): 10 years of Nordic applied ethics. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 11(2), 1-4. https://doi.org/10.5324/eip.v11i2.2412