Lillemoen, L., Syse, I., Pedersen, R., & Førde, R. (2016). Er kliniske etikk-komiteer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten bærekraftige?. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 10(2), 127-140. https://doi.org/10.5324/eip.v10i2.1939