Martin, S. (2016). A non-ideal global basic structure. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 10(2), 11-26. https://doi.org/10.5324/eip.v10i2.1924