Ødegård, L., & Breivik, G. (2015). Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 9(2), 33-51. https://doi.org/10.5324/eip.v9i2.1867