Tønnessen, S., Lillemoen, L., & Gjerberg, E. (2016). Refleksjonsgrupper i etikk: «Pusterom» eller læringsarena?. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 10(1), 75-90. https://doi.org/10.5324/eip.v10i1.1844