Thorseth, M., & Carson, S. G. (2014). Temanummer om styring av naturressurser. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 8(1), 1-2. https://doi.org/10.5324/eip.v8i1.1799