Olsen Sæle, O. R. (2013). Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 7(1), 88-104. https://doi.org/10.5324/eip.v7i1.1792