Eide, S. B. (2012). Individuelt ansvar og sløvhet i profesjonsutøvelse. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 6(2), 64-79. https://doi.org/10.5324/eip.v6i2.1785