Kvalnes, Øyvind, & Øverenget, E. (2012). Ethical Navigation in Leadership Training. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 6(1), 58-71. https://doi.org/10.5324/eip.v6i1.1778