Bærøe, K. (2011). Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 5(2), 23-44. https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1769