Gillund, F., & Myhr, A. I. (2007). Vitenskapelig usikkerhet – etiske utfordringer for forskning og forvaltning. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 1(1), 97-120. https://doi.org/10.5324/eip.v1i1.1685