Achen, T. (2007). Anvendt etik og forhandlet normdannelse. Etikk I Praksis - Nordic Journal of Applied Ethics, 1(1), 49-74. https://doi.org/10.5324/eip.v1i1.1683