[1]
Hofmann, B. and Carson, S.G. 2018. Filosofiens rolle i det offentlige ordskifte: Hvordan har debatten om sorteringssamfunnet i 2017 påvirket forholdet mellom filosofi og samfunn? En innholdsanalyse. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 12, 2 (Sep. 2018), 87-103. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v12i2.2517.