[1]
Ødegård, L. and Breivik, G. 2015. Hvor moralsk tenker fotballspillere? – en empirisk studie av toppfotball. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 9, 2 (Nov. 2015), 33-51. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v9i2.1867.