[1]
Colnerud, G. 2014. Lärares yrkesetiska dilemman och den ökande juridifieringen i Sverige. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 8, 2 (Nov. 2014), 22-30. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v8i2.1856.