[1]
Tønnessen, S., Lillemoen, L. and Gjerberg, E. 2016. Refleksjonsgrupper i etikk: «Pusterom» eller læringsarena?. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 10, 1 (May 2016), 75-90. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v10i1.1844.