[1]
Olsen Sæle, O.R. 2013. Fair play i kroppsøvingsfaget i lys av aristotelisk dydsetikk. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 7, 1 (May 2013), 88-104. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v7i1.1792.