[1]
Bærøe, K. 2011. Mellom samfunnsstrukturer og profesjon: om avgrensning, kultivering og premisser for adekvat skjønnsutøvelse i legerollen. Etikk i praksis - Nordic Journal of Applied Ethics. 5, 2 (Oct. 2011), 23-44. DOI:https://doi.org/10.5324/eip.v5i2.1769.