Email messages not being received in Gmail?

2015-05-01

Not strictly an issue with EiP's electronic submission system, some people find that emails from redaksjon_eip@hf.ntnu.no or those sent through OJS are not being received. Most likely, they are being caught by a spam filter. Gmail addresses in particular seem to have this problem.

Try these suggestions.

----

E-postsendinger som ikke mottas i Gmail
Uavhengig av Eip's løsning for innsending av manuskripter, hender det at e-post fra redaksjon@etikkipraksis.org eller OJS ikke kommer fram til mottakeren.
Mest sannsynlig er de fanget opp av spamfiltre. Det ser ut til at problemet er mest vanlig i forbindelse med Gmail-adresser. Om du har problemer med å motta e-post fra oss, prøv disse alternativene.