Wang, Xin-Hua, Nankai University, Tianjin, China, China