Bryant, Litticia M, 1. Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, Australia