Nazarova, Larisa, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Telegrafenberg A43, 14473 Potsdam, Germany; Kazan Federal University, Kremlyovskaya str., 18 420008 Kazan, Russia, Germany