Browse Title Index


 
Issue Title
 
1788 Om det Norske Minerale, kaldet Hakmette Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1768 Om En Haabrands Unge (Pullo Sqvali glauci Linn.) udtagen af sin Moder Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1846-1859 Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik Abstract   PDF
Ivar Aasen
 
1763 Om en Søevext, allevegne ligesom besat med Frøehuuse, Gorgonia resedæformis Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1774 Om et Par rare Fugle Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1765 Om Et Søe-Træ, henhørende til Gorgonias Linnæi, og som kan kaldes Gorgonia Flabelliformis Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1893 Om et tvivlsomt voksested for Pleurozia purpurea (Lightf.) Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1788 Om Falke og Falke-Jagt Abstract   PDF
Carl Deichman
 
1768 Om Fornøielse og Fornøielighed. [Digt.] Abstract   PDF
Niels Krog Bredal
 
1784 Om Fyrre- og Gran-Skovene i Norge Abstract   PDF
Melchior Falch
 
1905 Om gaardnavne i Nordland Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1768 Om Graa-Falken og Slagørnen eller Skiorvingen Abstract   PDF
Jacob von der Lippe Parelius
 
1768 Om Grund-Vedden eller Hav-Granen, Alcyonio arboreo Linn Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1784 Om Grønlændernes Maade at tælle paa Abstract   PDF
Henric Christopher Glahn
 
1763 Om Haae-Gælen Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Om Haa-Kiærringen Abstract   PDF
Elling Rosted
 
1788 Om Haamæren og Haa-Størjen Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1763 Om Haa-skierdingen Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1761 Om Hav-Hesten, en Søe-Fugl Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Om Hav-Hymberen, (Colymbo Maximo.) Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1763 Om Hav-Katten Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Om Krykkien, (Laro Tridactylo Linnæi.) Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Om Langviren, (Lomvia), og Martens Lumbe, (Colymbus Troille Linnæi.) Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1768 Om Laxe-Størjen, Scombro pelagico Linn Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Om Lemenden, (Mure Norvegico) Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1763 Om Nisen Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1761 Om nogle Lom-artede Fugle, (Colymbis.) Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1768 Om nogle Norske Coraller Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1768 Om nogle Norske Planter Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1798 Om norsk Rhabarber og dens Nytte til Farving. Oplæst i Selskabet den 9 Maj 1792 Abstract   PDF
Niels Tychsen
 
1765 Om Pelecano Cristato, paa Norsk: Topskarven, og Mustela Gulone Linnæi, eller Jærven Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Om salte Vande og Jordarter paa Eger i Norge Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1774 Om Salt-Gruberne i Siebenbürgen Abstract   PDF
Morten Thrane Brünnich
 
1784 Om Silde- eller Rød-Aat Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1763 Om Sleep-Marken Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1813-1817 Om Sneaasen Abstract   PDF
Svend Busk Brun
 
1763 Om Sort-Haaen Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Om Steen-Kobben Abstract   PDF
Elling Rosted
 
1768 Om Stour-Vagnen eller de Gamles Orca Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Om Torske Vaar-Fiskeriet paa Sundmøer* Abstract   PDF
Melchior Falch
 
1788 Om Torske-Fiskerie med Garn Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1765 Om Tyv-Joen, (Laro Parasitico Linnæi), og dens Hun, eller Skuen, (Skua Hoieri.) Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1763 Om Vandhønen. Tab. XII Abstract   PDF
Cornelius Müller
 
1897 On some Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1881 Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen. (Ligedannelse. Apokope. Bøining.) Abstract   PDF
Amund Bredesen Larsen
 
1891 Oplysninger til trondhjemske Gaardnavne Abstract   PDF
Oluf Rygh
 
1882 Oplysninger til trondhjemske Gaardnavne. (Inderøen, Ytterøen, Rissen) Abstract   PDF
Oluf Rygh
 
1886-1887 Ornithologiske Notitser Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1909 Orten-gammen m.m. Meddelelser om fund gjorte i Akerø i yttre Romsdalen 1908 Abstract   PDF
H. Saxlund
 
2011 No. 4 Oskar Klein The Dirac Theory of the Electron in General Relativity Theory Abstract   PDF
Finn Ravndal
 
2011 No. 4 Ove Dahl Plantegeografiske undersøgelser i det indre af Romsdals Amt med tilstødende fjeldtrakter, I og II Abstract   PDF
Per M. Jørgensen
 
1885 Oversigt over de trondhjemske dialekters slægtskabsforhold Abstract   PDF
Amund Bredesen Larsen
 
1888-1890 Oversigt over Det kongelige norske videnskabers selskabs botaniske samlinger Abstract   PDF
Ove Christian Dahl
 
1908 Oversigt over oldsagsamlingens tilvækst i 1908 af sager ældre end reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1918-1919 Oversigt over Trondhjemsfeltets Bergbygning Abstract   PDF
Carl Wilhelm Carstens
 
441 - 495 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>