Browse Title Index


 
Issue Title
 
1898 Myriopoda & Oniscoida ved Throndhjem Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1901 New forms of Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1905 New Lithothamnia and systematical remarks Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1900 New Melobesieae Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1899 New or critical calcareous algæ Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1895 New or critical Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1893 New or critical Norwegian Algæ Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1902 New species or forms of Melobesieae Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
2011 No. 4 Niels Henrik Abel Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner Abstract   PDF
Christian Skau
 
2011 No. 1 Noen metodiske utfordringer knyttet til orddødsstudier Abstract   PDF
Edit Bugge
 
1920 Nogen myrfund fra Trøndelagen Abstract   PDF
Anathon Bjørn
 
1763 Nogle Anmærkninger og Erindringer ved det, over Norge nylig udkomne, Kart Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1905 Nogle Bemerkninger om de saakaldte "hellige hvide Stene" Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1906 Nogle bemerkninger om gaardnavne Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1905 Nogle bemærkninger om Pentagonaster granularis, Retz Abstract   PDF
James A. Grieg
 
1908 Nogle bemærkninger om Trondhjemsfeltets kvartærhistorie Abstract   PDF
P. A. Øyen
 
1879 Nogle Forøgelser til den zoologiske Samling, af Vertebraternes Række Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1788 Nogle Insect-Larver med deres Forvandlinger Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1784 Nogle Norske Stæders Geographiske Beliggenhed, bestemt i Anledning af afg. Danske Astronoms og Professors Hr. G. Holms Observationer Abstract   PDF
Pehr Wilhelm Wargentin
 
1897 Norges bryologi i det 18de århundrede Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1913 Norges bryologi i det 18de århundrede, II Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
2011 No. 1 Norsk Ordbok og 2014-prosjektet Abstract   PDF
Åse Wetås
 
2011 No. 1 Norsk, særleg nynorsk, dokumentasjonsleksikografi i framtida Abstract   PDF
Ålov Runde
 
1894 Norske Opiliones. Lidt om deres geografiske Udbredelse Abstract   PDF
Edvin Ellingsen
 
2011 No. 1 Notes for contributors Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1899 Notes on two Lithothamnia from Funafuti Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1910 Notiser om norske pattedyr. I: Abnormitet hos elg Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1885 Notitser til Throndhjems Omegns Flora. I Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1886-1887 Notitser til Throndhjems Omegns Flora. II [og III] Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1888-1890 Notitser til Throndhjems Omegns Flora. IV ; Bemærkninger til Kortet ; Kart Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1912 Nudibranchiate Mollusker indsamlede av den norske fiskeridamper "Michael Sars" Abstract   PDF
James A. Grieg
 
1907 Ny meddelelse om myntfundet fra Sand Abstract   PDF
Bernhard Olivius Hartmann
 
1908 Nye kalkalger Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
2011 No. 1 Nynorsk fagleksikografi Abstract   PDF
Sylvi Dysvik
 
2011 No. 1 Nynorsk ordbokshistorie - eit oversyn Abstract   PDF
Lars S. Vikør
 
2011 No. 1 Nynorsk ordval i studentoppgåver Abstract   PDF
Jan Olav Fretland
 
1916 Nærmere meddelelser om to kufiske myntfund Abstract   PDF
Bernhard Olivius Hartmann
 
1763 Nærværende 18de Seculi Character. Andet Stykke Abstract   PDF
Peter Friderich Suhm
 
1768 Nærværende 18de Seculi Character. Fierde Stykke Abstract   PDF
Peter Friderich Suhm
 
1761 Nærværende 18de Seculi Character. Første Stykke Abstract   PDF
Peter Friderich Suhm
 
1765 Nærværende Attende Sæculi Character, Tredie Stykke Abstract   PDF
Peter Friderich Suhm
 
1765 Observat. af Bar. Therm. Vind. og Veiret, for Aar. 1763., [og 1764] i Tronh. Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1763 Observationer af Barom. Therm. Vinden og Væiret, for Aaret 1762, i Tronhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1768 Observationer af Barometro, Thermometro, Vindene og Veiret for Aaret 1765. i Tronhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1768 Observationer af Barometro, Thermometro, Vindene og Veiret for Aaret 1766. i Tronhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1774 Observationer af Barometro, Thermometro, Vindene og Veiret for Aaret 1768 og 1769 i Tronhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1774 Oeconomisk Afhandling om alle de Maader, hvorpaa Melken nyttes i Norge Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
2011 No. 4 Olav Gjærevoll Overvintringsteoriens stilling i dag Abstract   PDF
Per M. Jørgensen
 
1894 Oldsagfund i Aure og Sundalen Abstract   PDF
Knut Lossius
 
1768 Om adskillige Søe-Svampe Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1829-1843 Om Beliggenheden af det gamle Gaulom Abstract   PDF
Nils Griis Alstrup Dahl
 
1798 Om Biskop Jens Nielsen i Opslo og hans Tegnebog Abstract   PDF
Rasmus Nyerup
 
1829-1843 Om de nordlige Norske og Svenske Provindsers, især Trondhjems Stifts, Forsvar. Med en Plan over Trondhjems Omegn Abstract   PDF
I. G. Meydell
 
1824-1827 Om de ubestemte algebraiske Æqvationer Abstract   PDF
Frederik Christian Holberg Arentz
 
1784 Om den Grønlandske Hund Abstract   PDF
Henric Christopher Glahn
 
386 - 440 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>