Browse Title Index


 
Issue Title
 
1895 Indhold ; Direktionens Aarsberetning for 1895 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1896 Indhold ; Direktionens Aarsberetning for 1896 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1846-1859 Indhold ; Forerindring ; Medlemsfortegnelse, optagne efter 1ste August 1798 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1824-1827 Indhold ; Trykfeil Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1868 Indhold ; Trykfeil ; Rettelser og Tillæg Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1874-1877 Indhold af 8de Bind ; Trykfeil Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1768 Indholdet af Denne Fierde Deel af Selskabets Skrifter ; Fortale ; Statuter for Selskabet fra 1767 ; Medlemsfortegnelse ; Trykfeil i den Tredie Deel ; Trykfeil i den Fierde Deel Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1917 Ingebrigt Hagen (med portræt) Abstract   PDF
N. Wille
 
2011 No. 1 Innhald Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
2011 No. 4 J. H. D. Jensen og H. Øverås Die Polarisation eines Müonenstrahles beim Pionenzerfall im Fluge Abstract   PDF
Kjell Mork
 
1784 Johan Daniel Berlins Observationer af Barometro, Thermometro, Vindene og Veiret, for Aaret 1770, i Trondhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1784 Johan Daniel Berlins Observationer af Barometro, Thermometro, Vindene og Veiret, for Aaret 1771, i Trondhiem Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
2011 No. 2 Johan Ernst Gunnerus - a conservative theologian and an enlightened scientist (?) Abstract   PDF
Rolv Nøtvik Jakobsen
 
2011 No. 2 Johan Ernst Gunnerus - Studies of the Norwegian Language Abstract   PDF
Jan Ragnar Hagland
 
2011 No. 2 Johan Ernst Gunnerus as a University Reformer of the Enlightenment Abstract   PDF
John Peter Collett
 
1829-1843 Kan Menneskets frie Villie bevises af dets Selvbevidsthed? Abstract   PDF
Arthur Schopenhauer
 
1915 Karl Ditlev Rygh Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1874 Katalog over Det kgl. norske Videnskabernes Selskabs oldsamling Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1903 Kildeskrifter til den lappiske Mythologi Abstract   PDF
Just Knud Qvigstad
 
1910 Kildeskrifter til den lappiske mythologi. II: Om lappernes vildfarelser og overtro av Isaac Olsen Abstract   PDF
Just Knud Qvigstad
 
1915 Kongespeilets blýsteyptir hersporar Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1761 Kort Beretning, om endeel Uaar og Misvæxt, særdeles i Trondhiems Stift i Norge Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1784 Kort Beretning om Horn-Ertz og en Deel figureret Sølv funden i een af Gruberne ved Kongsberg Abstract   PDF
Jørgen Hiort
 
1784 Kort Beskrivelse over Romsdalens Fogderie Abstract   PDF
Johan Christopher Richelieu
 
1846-1859 Kort Udsigt over det kongelige norske Videnskabs-Selskabs Historie fra dets Oprindelse til Udgangen af 1844 Abstract   PDF
Conrad Nicolai Schwach
 
1909 Kvartær-studier i Trondhjemsfeltet. I Abstract   PDF
P. A. Øyen
 
1910 Kvartær-studier i Trondhjemsfeltet. II Abstract   PDF
P. A. Øyen
 
1914 Kvartær-studier Trondhjemsfeltet. III Abstract   PDF
P. A. Øyen
 
2011 No. 1 Lexicography and lexicological research concerning Nynorsk and Norwegian dialects Abstract   PDF
Lars S. Vikør
 
1892 Liber Tobit, Liber Judit, Liber Ester. Tobias, Judits og Esters bøger i gammellatinsk Oversættelse efter et Haandskrift i det Kgl. Bibliothek i München fra det 9de Hundredaar Abstract   PDF
J. Belsheim
 
1920 Lichens in the Herbarium Gunnerus Abstract   PDF
Bernt Lynge
 
1898 List of species of the Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1891 List of the Marine Algæ of the Isle of Wight Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1916 Liste over dem som betalte leding i Trondhjems by 1548 Abstract   PDF
Alexander Bugge, Fredrik Scheel
 
1905 Lithothamnion vardøense. A new alga Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1880 Litografi av G. Schøning ; Indhold ; Aarsberetning for 1880 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1909 Litt om enkelte benfiskes osmotiske tryk og dets forhold til det ytre miljø Abstract   PDF
Signe Schmidt-Nielsen, Sigval Schmidt-Nielsen
 
1774 Lovtale over Høiædle, Høiærværdige og Høilærde Dokter og Professor Johan Ernst Gunnerus. Holden i det Kongl. Norske Videnskabers Selskabs Forsamling, den 1. Mart. 1774 Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1846-1859 Mag. Jens Nielssöns Itinerarium fra Oslo til Fritzö Aar 1593 ; Tilligemed hans Levnetsbeskrivelse ved P. Coucheron Abstract   PDF
Jens Nilssön, Peter Coucheron
 
2011 No. 4 Mark Kac Autocorrelation Function of some ’Linear’ Stationary Stochastic Processes (med Harald Wergeland) & One Dimensional Gas in Gravity (med Colin J. Thompson) Abstract   PDF
Eivind Hiis Hauge
 
2011 No. 1 Materialet til Norsk Ordbok - med vekt på det trønderske Abstract   PDF
Tor Erik Jenstad
 
1913 Meddelelse om to kufiske myntfund Abstract   PDF
Bernhard Olivius Hartmann
 
1878 Meddelelser fra oldsagsamlingen 1878 Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1881 Meddelelser om oldsagsamlingens virksomhed i 1881 Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1883 Meddelelser om oldsagsamlingens virksomhed i 1883 Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1920 Meraker flora Abstract   PDF
Andreas Notø
 
1882 Merakerprofilet af Dr. Th. Kjerulf samt nogle af dets bergarter bestemte i mikroskopiske præparater af Dr. H. Reusch Abstract   PDF
Theodor Kjerulf, Hans Reusch
 
1763 Meteorologiske Iagttagelser som fra April 1761. til samme Maaned 1762. ere giordte i Borgensund nær Vesterhavet paa 62. Grad 33. Minuter beliggende Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1901 Middelalderske mynter fundne i Trondhjems domkirke Abstract   PDF
Bernhard Olivius Hartmann
 
1910 Mikael Heggelund Foslie Abstract   PDF
N. Wille
 
2011 No. 4 Mikael Heggelund Foslie Systematical survey of the Lithothamnia Abstract   PDF
Jan Rueness
 
1916 Mjøsens fisker og fiskerier Abstract   PDF
Hartvig Huitfeldt-Kaas
 
1906 Mofjordens naturforhold Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1908 Mousses nouvelles. Aavec deux planches Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1899 Myntfundet fra Sand i Værdalen Abstract   PDF
Bernhard Olivius Hartmann
 
331 - 385 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>