Browse Title Index


 
Issue Title
 
2011 No. 1 Forfattarane Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1829-1843 Forhandlinger i Anledning af Niels Stockfleth Schultz's Død Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1768 Forklaring paa Tab. X. angaaende Søe-Musens Anatomie Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1784 Forslag til en almindeligere og kortere Maade at forfatte og prøve Fornuftslutninger Abstract   PDF
Frederik Christian Holberg Arentz
 
1784 Forslag til en Rydnings-Maskine Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1784 Forsøg i det som angaaer det Norske Folks Sundhed. [Skjørbug] Abstract   PDF
Hans Møller
 
1798 Forsøg med den Syre, hvilken Bladstilkene af Rheum palmatum indeholde. Oplæst i Selskabet den 9 Maj 1792 Abstract   PDF
Niels Tychsen
 
1798 Forsøg med Potaske, i henseende til at bestemme dens Reenhed, eller de fremmede Dele, som den indeholder. Oplæst i Selskabet den 9 Maj 1792 Abstract   PDF
Niels Tychsen
 
1788 Forsøg til Beskrivelse af en mineralsk Kilde paa Findaas Præstegaard, funden 1778 Abstract   PDF
Peder Harboe Hertzberg
 
1784 Forsøg til en Afhandling om de gangbareste Misbruge ved den Norske Skov-Huusholdning Abstract   PDF
Niels Collin
 
1774 Forsøg til en Afhandling om Planternes Sygdomme Abstract   PDF
Johan Christian Fabricius
 
1824-1827 Forsøg til en Beskrivelse over Lofodens og Vesteraalens Fogderie i Nordlands Amt, samt et Situations-Cart Abstract   PDF
Erik Andreas Colban
 
1788 Forsøg til en Bestemmelse af de beqvemmeste og fordeelagtigste verticale Vinger ved Veirmøller Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1829-1843 Forsøg til en Besvarelse af det Spørgsmaal: Hvilke ere de endnu virkende Hindringer for Jordens hensigtsmæssige Dyrkning i Norge, og hvorledes kunne disse hæves? Abstract   PDF
Harald Wergeland
 
1824-1827 Forsøg til en med mathematisk Nøiagtighed fremsat Theorie om parallele Linier og deres Egenskaber Abstract   PDF
Frederik Christian Holberg Arentz
 
1788 Forsøg til en ny Forklaring over et Sted i Horatses poetiske Brev om Digtkonsten Abstract   PDF
Werner Hans Frederik Abrahamson
 
1784 Forsøg til en Tærske-Maskine Abstract   PDF
Johan Daniel Berlin
 
1788 Forsøg til Indretning af en Mudderpram for smaa Floders og mindre Vand-Kanalers Oprensning Abstract   PDF
Adolph Modeer
 
1761 Fortale ; Indholdsfortegnelse Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1765 Fortale ; Indholdsfortegnelse ; Resterende Tryk-Feil og Forandringer i den Anden Deel ; Trykfeil i den Tredie Deel Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1763 Fortale ; Indholdsfortegnelse ; Tryk-Feil i den 1ste og 2den Deel Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1906 Fortegnelse over de i Trondhjemsfjorden hidtil observerede Annulata Polychaeta. (Med 3 plancher og 11 tekstfigurer) Abstract   PDF
Olaf Bidenkap
 
1788 Fortegnelse over Norske Søevexter Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1761 Fortegnelse over Ægteviede, Fødde og Døde i Trundhiems Stift for Aaret (1758, 1759, 1760) Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1788 Fortsatte mathematiske og physiske Betænkninger over Nordlyset Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1886-1887 Fortsættelse af Bidrag til Kundskab om Throndhjems Lavvegetation Abstract   PDF
C. Kindt
 
1884 Fortsættelse af Bidrag til Kundskab om Throndhjems Lavvegetation Abstract   PDF
C. Kindt
 
1765 Fortsættelse af Meteorologiske Iagttagelser i Borgensund for Aaret 1763 Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1784 Fortsættelse af Meteorologiske Iagttagelser paa Søndmør for de Aaringer 1767 og 1768 Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1918-1919 Fra den romerske jernalder i Trøndelagen Abstract   PDF
Anathon Bjørn
 
1907 Fra E. Ryans mosherbarium Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1883 Fundats for Bergmester Jens Henrik Winsnæs og Hustru Elisabeth Marie født Bernhofts Legat til det kgl. norske Videnskabers Selskab Abstract   PDF
Elisabeth Marie Winsnæs
 
1798 Fundats for det Hammerske Legatum til Videnskabernes Opkomst i Norge, med Kongelig Confirmation Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1768 Første Tale, handlende om Nytten og Nødvendigheden af et Videnskabers Selskab i en Stat, i Særdeleshed i Norge, holdet ved Selskabets høitidelige Indvielse, paa Hans Kongelige Majestæts Høie Fødsels-Fest, den 29. Januarii 1768. i Trondhiem Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1813-1817 Ganske Nummedals Lehns Beskrivelse. Aar 1597* Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1798 Geologiske og deraf anledigede andre Betragtningers første Stykke, eller Jordklodens Betragtning i Almindelighed Abstract   PDF
Christian Ernst Heltzen
 
1870 Geologiske Undersøgelser i Tromsø Amt, II. [Med Profilblade og Kart] Abstract   PDF
Karl Pettersen
 
1874 Geologiske Undersøgelser i Tromsø Amt. III: Om kvartærtidens Dannelser Abstract   PDF
Karl Pettersen
 
1868 Geologiske Undersøgelser i Tromsø Omegn i Aarene 1865-67. (Med Profilrits og 2 Karter) Abstract   PDF
Karl Pettersen
 
1874 Geologiske Undersøgelser inden Tromø Amt og tilgrændsende Dele af Nordlands Amt IV Abstract   PDF
Karl Pettersen
 
1907 Hällristningarna kring Trondhjemsfjorden Abstract   PDF
Gustaf Hallström
 
1907 Harøhytten og myrpælene. Meddelelser om fund gjorte paa Harøen med flere steder i Akerø prestegjeld Abstract   PDF
H. Saxlund
 
1916 Haugshulen paa Leka Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1914 Havstrømmene og den norske marine fauna Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1908 Helleristninger af den sydskandinaviske type i det nordenfjeldske Norge Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1900 Helleristninger ved Glomen i Melö herred i nordre Helgeland Abstract   PDF
Amund Helland
 
1918-1919 Hellerne ved Laksevaagen, Kristiansund Abstract   PDF
Anders Johnsen Nummedal
 
1784 Henric Christopher Glahns Efterretning om det af Grønlænderne saa kaldte Angiak Abstract   PDF
Henric Christopher Glahn
 
1784 Henric Christopher Glahns Forsøg til en Afhandling om Grønlændernes Skikke ved Hvalfiskeriet Abstract   PDF
Henric Christopher Glahn
 
1910 Hestnæshulen. Beretning om undersøkelsen av en forhistorisk boplads paa Hitteren, med 5 plancher Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1824-1827 Historisk-antiqvariske Anmærkninger paa en Reise i Bergens Stift Abstract   PDF
Gustav Peter Blom
 
2011 No. 1 Hvor mange 'det' fins det i norsk? En studie med utgangspunkt i Norsk Ordbok Abstract   PDF
Kaja Borthen
 
1916 Hydroideuntersuchungen. V. Studien über die Coppinia von Grammaria abietina Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1911 Hydroiduntersuchungen III. Vergleichende Studien an Adriatischen Hydroiden (mit 19 Textfiguren) Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1914 Hydroiduntersuchungen. IV. Beiträge zur Kenntnis der Gonophoren der Tubulariiden (mit 4 Tafeln) Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
221 - 275 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>