Browse Title Index


 
Issue Title
 
1907 Det kongelige norske Videnskabers Selskabs Aarsberetning for 1907 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1908 Det kongelige norske Videnskabers Selskabs Aarsberetning for 1908 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1911 Det kongelige norske Videnskabers selskabs aarsberetning for 1911 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1912 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs aarsberetning for 1912 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1913 Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs aarsberetning for 1913 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1874-1877 Det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Aarsberetning for 1874 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1910 Det kongelige norske videnskapers selskaps aarsberetning for 1910 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1911 Die Alcyonarien des Trondheimfjordes I, Alcyonacta (mit 33 Textfiguren) Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1912 Die Alcyonarien des Trondhjemsfjordes, II Gorgonacea (Mit 29 Textfiguren) Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1912 Die Alcyonarien des Trondhjemsfjordes. III. Pennatulacea und IV. Biogeographische übersicht (Mit 8 Figuren und 1 Karte im Texte) Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1912 Die Plattenentwickelung bei Scalpellum Strømii M. Sars Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1891 Diptera brachycera, quæ observavit determinavitque Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1895 Dipterologiske Undersøgelser Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1765 Efterretning om Berglaxen, En rar Norsk Fisk, som kunde kaldes: Coryphænoides rupestris Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Efterretning om De saa kaldede Løsning-Stene, eller Vette-Nyrer, om Orme, Stene og nogle andre udenlandske Frugter, som findes hist og her ved Stranden i Norge Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Efterretning om nogle Naturalier, i en Skrivelse til Hr. Biskop Gunnerus Abstract   PDF
Ole Lie
 
1846-1859 Efterretninger om Lectores theologiæ, Rektorer og Conrektorer ved Throndhjems lærde Skole og Seminarium lapponicum Abstract   PDF
Andreas Erlandsen
 
1904 Ein Beitrag zur Kenntniss der Brya Deutschlands Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1896 Ein Theorem über die Regelflächen Abstract   PDF
Axel Thue
 
1912 En boplads fra yngre stenalder paa Hammersvolden i Beitstaden Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1906 En gravplads fra broncealderen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1788 En liden rar Fugl, (Motacilla scolopacina) Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1913 En ny helleristning i Øvre Stjørdalen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1909 En nyfunden helleristning Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1918-1919 En runeamulet fra Utgaard, Stod Abstract   PDF
Magnus Olsen, Theodor Petersen
 
1902 En ældre Jernalders Gravplads fra Namdalen. Med 2 plancher Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1912 Enkelte iakttagelser over temperatur og saltgehalt i Trondhjemsfjorden Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1898 Entomologiske Undersøgelser Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1899 Enumerantur musci, qvos in valle Norvegiæ Sætersdalen observavit Abstract   PDF
Nils Bryhn
 
2011 No. 4 Ernst Jacobsthal Über die Funktionalgleichung f(x+y) = f(x) + f(y) m.fl. Abstract   PDF
Håkon Waadeland
 
1901 Et Benstykke med Runeskrift fundet i Trondhjem Abstract   PDF
Sophus Bugge, Karl Rygh
 
1912 Et gammelt Lophoheliarev i Trondhjemsfjorden Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1824-1827 Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner Abstract   PDF
Niels Henrik Abel
 
1881 Et lidet Myntfund fra Gaarden Sand i Værdalen Abstract   PDF
Momme Christian Carstens
 
1798 Et løslig Overslag paa Mængden af den Cometmaterie, som i en Verdensalder af 10000 Aar bliver en Næring for Solen i vort System Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1912 Et magisk dyrebillede i Trondhjems museum Abstract   PDF
Theodor Petersen
 
1892 Explorationes bryologicæ in valle Norvegiæ Stjørdalen æstate anni 1892 Abstract   PDF
Nils Bryhn
 
1878 Faste fornlevninger og oldsagfund i Nordre Throndhjems amt Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1879 Faste fornlevninger og oldsagfund i Søndre Throndhjems amt Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1813-1817 Fata Nidrosiana [Latinsk historisk Digt] Abstract   PDF
H. Skanche
 
1911 Faunistiske og biologiske iakttagelser ved den biologiske station i Bergen Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1901 Faunistiske notiser om Staphylinider, Cassidiner og Coccinellider Abstract   PDF
Embrik Strand
 
1912 Fiskeribiologiske undersøkelser i vande i Trondhjemsamterne Abstract   PDF
Hartvig Huitfeldt-Kaas
 
1900 Five new calcareous algæ Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1911 Flytblokker fra Kristianiatrakten og Danmark paa Gjermundnes i Romsdalen Abstract   PDF
H. Kaldhol
 
1911 Folkemeteorologi eller gamle merker for veir og vekst Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1912 Foraminiferer og Mollusker fra de vestlandske fjorde Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1914 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1907 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1910 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1908 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1909 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1913 Forarbejder til en norsk løvmosflora Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
1813-1817 Forerindring ; Indhold af første Bind Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1813-1817 Forestilling fra Præses for det kongelige norske Videnskabersselskab om kongelig allerhøiest Approbation paa ny Statuter for bemeldte Selskab, af Dato 25. Maj 1811 Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
166 - 220 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>