Browse Title Index


 
Issue Title
 
2011 No. 4 Atle Selberg On the zeros of the Zeta-function of Riemann Abstract   PDF
Nils A. Baas
 
2011 No. 4 Axel Thue Über die Auflösbarkeit einiger unbestimmten Gleichungen Abstract   PDF
Olav Njåstad
 
1870 B. L. (Broder Lysholm) Knudtzons Gave til Det kongelige norske Videnskabers Selskab Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1915 Beiträge zur Kenntnis der Chlorophyceen und ihrer Verbreitung in Norwegen (Med 4 plancher) Abstract   PDF
Henrik Printz
 
1915 Beitstadens flora Abstract   PDF
Andreas Notø
 
1910 Bemerkninger om strømmens virkning paa fiskenes bevægelser Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1788 Bemerkninger ved den 11 Tome af allgemeine Welt-Historie Abstract   PDF
Peter Friderich Suhm
 
1911 Bemerkungen über Clavularia arctica (M. Sars) mit 3 textfiguren Abstract   PDF
Hjalmar Broch
 
1901 Bemerkungen über einige Norwegische Tephroclystien und Tineinen Abstract   PDF
Embrik Strand
 
1908 Bemerkungen über Saccorrhiza bulbosa. Mit 1 Tafel Abstract   PDF
F. Tobler
 
1784 Beregning over hvad Træ-Materialier Søndmør aarlig behøver Abstract   PDF
Melchior Falch
 
1813-1817 Beretning om Biskop Arreboes Afsætselse[!] 1622 Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1763 Beretning om den Venetianske Edelmands Petri Qvirini Skibbrud og Ankomst til Øen Røst i Nordlandene. Ao. 1432 Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1765 Beretning om det Meldalske eller Løkkens Kobber-Verkes Opfindelse og Fremgang i de Første Tider, fra dets Første Opfindelse til Begyndelsen af Aaret 1659 Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1846-1859 Beretning om en zoologisk Reise i Sommeren 1858 Abstract   PDF
Daniel Cornelius Danielssen
 
1898 Beretning om fiskeriundersøgelser i og om Trondhjemsfjorden 1898 ; Journal over fiskeforsøgene 1898 Abstract   PDF
Knut Dahl
 
1913 Beretning om forsøk med utklækking av guldflyndre (Pleuronectes platessa LIN.) ved Trondhjems biologiske station i aarene 1910-1914 Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1909 Beretning om forsøk med utklækning av guldflyndre (Pleuronectes platessa, LIN.) ved Trondhjems biologiske station i aarene 1908 og 1909 Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1829-1843 Beretning om Kobberværks-Driften i Cornwall og Wales Abstract   PDF
Peter Ascanius Schult
 
1774 Beretning om nogle Forsøg, som til Agerdyrkningens Forbedring udi Søndre Guldbrandsdalen, besynderligen i Faaberg Præste-Gield, deels ere giorte, deels er agtet gjørlige og nyttige Abstract   PDF
Ole Irgens
 
1870 Beretning om nogle landbrugschemiske Undersøgelser ved Aas høiere Landbrugsskole af A. Rosing, meddelt af G. Wankel Abstract   PDF
Georg Reinholdt Wankel, A. Rosing
 
1874-1877 Beretning om Selskabets zoologiske Samling i Aaret 1877 Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1909 Beskrivelse af Busetbopladsen Abstract   PDF
Ole Nordgaard, Karl Rygh
 
1798 Beskrivelse af Motacilla acredula Abstract   PDF
Christian Frederik Hagerup
 
1813-1817 Beskrivelse over Bynæssets og Agerøes Præstegjelde Abstract   PDF
Andreas Høyem
 
1798 Beskrivelse over den knudrede Flodskildpadde, Testudo scabra Lin Abstract   PDF
Jens Rathke
 
1765 Beskrivelse over En Norsk Saltvands-Fisk, kaldet Byrke-Lange Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1774 Beskrivelse over en Norsk Sneppe og et Sødyr Abstract   PDF
Peder Ascanius
 
1765 Beskrivelse over En Norsk Strand-Sneppe, kaldet Fiøre-Pist Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1763 Beskrivelse over Fisk-Sympen Abstract   PDF
Henrik Tonning
 
1813-1817 Beskrivelse over Lofoden, Vesteraalen, Annenæs, Røst og Værøen. Aar 1591* Abstract   PDF
Erik Hansen Schønnebøl
 
1768 Beskrivelse over Nogle Korstrold Abstract   PDF
Jacob von der Lippe Parelius
 
1768 Beskrivelse over Norske Insecter. Andet Stykke Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1765 Beskrivelse over Norske Insecter, Første Stykke Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1788 Betragtning over de betydeligste Hovedposter, som især maae være Formaalet for den duelige Malers Opmerksomhed Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1788 Betragtning over den nødvendige Forsigtighed, som Naturforskeren maae iagttage ved at anstille Forsøg Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1788 Betragtning over det mechaniske Problem (forts. se Abstract) Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1788 Betragtning over Jordluftens Beblandelse med fremmede Materier, og det Forhold, som Mængden af de fremmede Partikler omtrent maae have til de rene Luftdeles Antal Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1798 Betragtning over Luftens almindelige Temperatur Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1798 Betragtning over Maanens Beqvemhed for levende Skabninger Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1788 Betragtning over Middags-Linien og Jordens Figur Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1761 Betragtning over Salom. Prædik. III 19-22 Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1788 Betragtning over uendelige Størrelser i forskiellige Ordener Abstract   PDF
Diderich Christian Fester
 
1763 Betragtninger over De af Mose I. B. XXXVI. opregnede Edomitiske Kongers og Fyrsters Regierings-Tid og Følge Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1824-1827 Betragtninger over den Første af Immanuel Kants Antinomier og de dermed forbundne Ideer om Tid og Rum Abstract   PDF
Frederik Christian Holberg Arentz
 
1798 Betragtninger over den mathematisk-analytiske Maale-Konst Abstract   PDF
Niels Morville
 
1761 Betragtninger over Sielens Udødelighed Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1761 Betænkning, om offentlige Forraads-Huses Opretning og Indretning i Norge Abstract   PDF
Gerhard Schøning
 
1917 Bidrag til belysning av det norske folks anthropologi i begyndelsen av det 20de aarhundrede Abstract   PDF
Halfdan Bryn
 
1920 Bidrag til faunaens historie i Trondhjemsfjorden Abstract   PDF
Ove Christian Nordgaard
 
1907 Bidrag til faunaens historie i Trondhjemsforden. I. Med 17 figurer i teksten Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1870 Bidrag til Finmarkens Historie Abstract   PDF
Knud Leem
 
1880 Bidrag til Kundskab om Throndhjems Lavvegetation Abstract   PDF
C. Kindt
 
1878 Bidrag til Kundskab om Throndhjemsfjordens Fauna Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1879 Bidrag til Kundskab om Throndhjemsfjordens Fauna II Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
56 - 110 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>