Browse Title Index


 
Issue Title
 
2011 No. 4 Svein Haftorn Contribution to the food biology of tits, especially about storing of surplus food. Part IV. A comparative analysis of Parus atricapillus L., P.cristatus L. and P. ater L. Abstract   PDF
Olav Hogstad
 
1898 Systematical survey of the Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1765 Søe-Musen, (Aphrodita aculeata Linnæi,) I Henseende til sin udvortes og indvortes Beskaffenhed beskreven Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1765 Søe-Pungen, (Tethyum Sociabile,) fuldstændig beskreven Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1829-1843 Sørgetale holden i det Kongelige Norske Videnskabers-Selskab den 22de December 1828 over dets afdøde Præses Abstract   PDF
Niels Stockfleth Schultz
 
1798 Tale, holden i det Kongl. Norske Videnskabers-Selskabs offentlige Møde, i Anledning af Hans Majestæts Fødselsdag 1797 [Historisk] Abstract   PDF
Johan Christian Schønheyder
 
1784 Tale holden udi det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs Forsamling den 18de Augusti 1780 Abstract   PDF
Christian Frederik Hagerup
 
1774 Tale, Om Dydens bevægende Kraft, holden paa Hans Kongelige Majestæts Høie Fødsels-Fest, den 29. Januarii 1769 Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
1798 Tale paa Hans Majestæt Kongens Fødselsdag den 29 Januar 1798 Selskabets tredivte Aarsdag, om Friheds-Systemet i Guds Verdenregjering Abstract   PDF
Johan Christian Schønheyder
 
1768 Tanker om Videnskabers og Indsigters Erhvervelse, for saavidt samme kan misbruges, og bruges paa rette Maade. [Digt.] Abstract   PDF
Niels Krog Bredal
 
1893 Tetraplodon pallidus n. sp. Descripsit Abstract   PDF
Ingebrigt Hagen
 
2010 The Mint in the Nidaros Archbishop´s Palace. Coin production under Archbishop Gaute Ivarsson (1475-1510) Abstract   PDF
Otto Lohne, Jon Anders Risvaag, Pål Ulseth, Jardar Lohne
 
1893 The Norwegian Forms of Ceramium Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1894 The Norwegian Forms of Lithothamnion Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1896 The Reproductive Organs in Turnerella septemtrionalis ; Ectocarpus (Streblonema) Turnerellae, a new Alga Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1903 Theridiidae, Argiopidae und Mimetidae aus der Collett' schen Spinnensammlung Abstract   PDF
Embrik Strand
 
2011 No. 4 Thoralf Skolem Einfacher Beweis der Unmöglichkeit eines allgemeinen Lösungsverfahren für aritmetische Probleme Abstract   PDF
Jens Erik Fenstad
 
1901 Three new Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1880 Throndhjems Omegns Fugle Abstract   PDF
Vilhelm Storm
 
1774 Til Arve-Prindsen ; Fortale ; Medlemsfortegnelse ; Rettelser i den Femte Deel af det Norske Videnskabers Selskabs Skrifter Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1784 Til Deres Kongelige Høihed Arveprins Friderik ; Til Læseren (fortale) ; Medlemsfortegnelse ; Indhold ; Trykfeil Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1788 Til Deres Kongelige Høihed Kronprinds Frederik ; Til Læseren ; Indhold Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1798 Til Hans Kongelige Højhed Arveprinds Frederik ; Medlemsfortegnelse ; Indhold Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1813-1817 Tillæg og Rettelser til Bings Norges Beskrivelse, de tre Præstegjæld Melhus, Opdal og, Ørkedal angaaende Abstract   PDF
Peter Schjelderup Nissen, Cornelius Thomas Rønnau, Johan Garmann
 
1813-1817 Tillæg og Rettelser til Lars Hess Bings Beskrivelse over Norge Abstract   PDF
Hans Grøn Bull
 
2011 No. 3 Title and content Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
2011 No. 4 Tittelside, forord og innhold Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
2011 No. 1 Tittelside og forord Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1874 Tromsø Amts Orografi Abstract   PDF
Karl Pettersen
 
1912 Trondhjemsfjordens Plankton-Copepoder Abstract   PDF
Bjarne Lysholm
 
1768 Tronhiemske Have-Planter Abstract   PDF
Peder Danielsen Baade
 
1908 Træk av fiskeriets utvikling i Norge. I. Med figurer i teksten Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
1915 Trøndelagens landsnegler Abstract   PDF
Fridthjof Økland
 
1813-1817 Tvende Skrivelser fra Selskabets Præses Hans Høihed Prins Christian Friderich af 14de og 17de Dec. 1811 med et Kongebrev om en aarlig kongelig Gave til Selskabet Abstract   PDF
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 
1903 Two new Lithothamnia Abstract   PDF
Mikael Heggelund Foslie
 
1914 Über das Vorkommen von Brom in organischer Bindung innerhalb der Tierwelt Abstract   PDF
Carl Th. Mörner
 
1901 Über den Reifungsvorgang beim Pökeln von Häringen. (Eine chemische und mikrobiologische Nahrungsmittelstudie) Abstract   PDF
Sigval Schmidt-Nielsen
 
1903 Über die athecaten Hydroiden des Drontheimsfjordes : mit 1 Tafel Abstract   PDF
Gustav Swenander
 
1896 Über die Auflösbarkeit einiger unbestimmten Gleichungen Abstract   PDF
Axel Thue
 
1903 Über die Mauser der Lummen und Alken Abstract   PDF
Gustav Swenander
 
1798 Udtog af 10 Aars meteorologiske Iagttagelser paa Eger Abstract   PDF
Hans Strøm
 
1788 Undersøgelse, om hvorvidt man i Lovtaler bør anføre Heltens Feil Abstract   PDF
Lauritz Smith
 
1788 Undersøgning, hvorledes man paa den korteste Maade kan opløse saadanne Æqvationer, som indeholde flere eller mange ubekiendte Størrelser tillige Abstract   PDF
Frederik Christian Holberg Arentz
 
1910 Untersuchungen über die Bryophyten in Romsdals Amt Abstract   PDF
B. Kaalaas
 
2011 No. 3 Vegetation history of Ropphaugen in Budalen, Midtre Gauldal, Central Norway, with additional information from non pollen palynomorphs (NPP) Abstract   PDF
Thyra Solem
 
1902 Videnskabsselskabets oldsagsamling. Tilvækst i 1902 af sager ældre end Reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1903 Videnskabsselskabets oldsagsamling. Tilvækst i 1903 af sager ældre end reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1904 Videnskabsselskabets oldsagsamling. Tilvækst i 1904 af sager ældre end reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1905 Videnskabsselskabets oldsagsamling. Tilvækst i 1905 af sager, ældre end reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1906 Videnskabsselskabets oldsagsamling. Tilvækst i 1906 af sager, ældre end reformationen Abstract   PDF
Karl Rygh
 
1768 Videre Oplysning om Brugden (Sqvalo maximo), Samt Beviis, at denne, efter al Formodning, har været den Fisk, som opslugede Propheten Jonas Abstract   PDF
Johan Ernst Gunnerus
 
2011 No. 4 Viggo Brun La difference entre le nombre de nombres premiers des formes 4h+3 et 4h+1, exprimes par une formule exact m.fl. Abstract   PDF
Håkon Waadeland
 
1913 Vilhelm Ferdinand Johan Storm Abstract   PDF
Ole Nordgaard
 
2011 No. 4 Vilhelm Storm Bidrag til Kundskap om Trondhjemsfjordens Fauna I Abstract   PDF
Jarle Mork, Jon Arne Sneli
 
2011 No. 4 Vladimir Fock On the Schrödinger Equation of the Helium Atom, og The Principles of Relativity and of Equivalence In the Einsteinian Gravitation Theory Abstract   PDF
Jan Myrheim
 
551 - 605 of 609 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>