Author Details

Bidenkap, Olaf, Norway

  • 1906 - Articles
    Fortegnelse over de i Trondhjemsfjorden hidtil observerede Annulata Polychaeta. (Med 3 plancher og 11 tekstfigurer)
    Abstract  PDF