Abel, Niels Henrik, Norway

  • 1824-1827 - Articles
    Et lidet Bidrag til Læren om adskillige transcendente Functioner
    Abstract  PDF