Author Details

Dahl, Knut, Norway

  • 1898 - Articles
    Beretning om fiskeriundersøgelser i og om Trondhjemsfjorden 1898 ; Journal over fiskeforsøgene 1898
    Abstract  PDF