Author Details

Belsheim, J., Norway

  • 1892 - Articles
    Liber Tobit, Liber Judit, Liber Ester. Tobias, Judits og Esters bøger i gammellatinsk Oversættelse efter et Haandskrift i det Kgl. Bibliothek i München fra det 9de Hundredaar
    Abstract  PDF