Aasen, Ivar, Norway

  • 1846-1859 - Articles
    Om en Ordbog over det norske Almuesprog samt en dertil hørende Grammatik
    Abstract  PDF