Author Details

Bryn, Halfdan, Norway

  • 1886-1887 - Articles
    Indberetning til det kongelige norske videnskabers selskab om en botanisk reise i det trondhjemske sommeren 1886
    Abstract  PDF
  • 1917 - Articles
    Bidrag til belysning av det norske folks anthropologi i begyndelsen av det 20de aarhundrede
    Abstract  PDF