Author Details

Bugge, Frederik Moltke, Norway

  • 1829-1843 - Articles
    Den constitutionelle Statsform, betragtet i dens Forhold til Samfundets høiere Interesser
    Abstract  PDF