Author Details

Arentz, Frederik Christian Holberg, Norway

 • 1784 - Articles
  Forslag til en almindeligere og kortere Maade at forfatte og prøve Fornuftslutninger
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Undersøgning, hvorledes man paa den korteste Maade kan opløse saadanne Æqvationer, som indeholde flere eller mange ubekiendte Størrelser tillige
  Abstract  PDF
 • 1824-1827 - Articles
  Om de ubestemte algebraiske Æqvationer
  Abstract  PDF
 • 1824-1827 - Articles
  Forsøg til en med mathematisk Nøiagtighed fremsat Theorie om parallele Linier og deres Egenskaber
  Abstract  PDF
 • 1824-1827 - Articles
  Betragtninger over den Første af Immanuel Kants Antinomier og de dermed forbundne Ideer om Tid og Rum
  Abstract  PDF