Author Details

Fester, Diderich Christian, Norway

 • 1788 - Articles
  Betragtning over Middags-Linien og Jordens Figur
  Abstract  PDF
 • 1784 - Articles
  Forslag til en Rydnings-Maskine
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Fortsatte mathematiske og physiske Betænkninger over Nordlyset
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Betragtning over de betydeligste Hovedposter, som især maae være Formaalet for den duelige Malers Opmerksomhed
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Betragtning over det mechaniske Problem (forts. se Abstract)
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Betragtning over Jordluftens Beblandelse med fremmede Materier, og det Forhold, som Mængden af de fremmede Partikler omtrent maae have til de rene Luftdeles Antal
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Betragtning over den nødvendige Forsigtighed, som Naturforskeren maae iagttage ved at anstille Forsøg
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Betragtning over uendelige Størrelser i forskiellige Ordener
  Abstract  PDF
 • 1788 - Articles
  Forsøg til en Bestemmelse af de beqvemmeste og fordeelagtigste verticale Vinger ved Veirmøller
  Abstract  PDF
 • 1798 - Articles
  Betragtning over Luftens almindelige Temperatur
  Abstract  PDF
 • 1798 - Articles
  Betragtning over Maanens Beqvemhed for levende Skabninger
  Abstract  PDF
 • 1798 - Articles
  Et løslig Overslag paa Mængden af den Cometmaterie, som i en Verdensalder af 10000 Aar bliver en Næring for Solen i vort System
  Abstract  PDF