At med Tiderne i Verden Menneskeslægtens Dyrkelse gaaer frem til Forbedring og Lyksalighed

  • Johan Christian Schønheyder

Abstract

Vicepræses, Biskop og Doctor Joh. Christ. Schønheiders Tiltrædelses Tale 11 October 1791
Issue
Section
Articles