At med Tiderne i Verden Menneskeslægtens Dyrkelse gaaer frem til Forbedring og Lyksalighed

Johan Christian Schønheyder

Abstract


Vicepræses, Biskop og Doctor Joh. Christ. Schønheiders Tiltrædelses Tale 11 October 1791

Full Text:

PDFDKNVS Skrifter 250 år 1761-2011