Anledning til Tonemetrien (Musicaliske Temperatur, Monochordon)

Johan Daniel Berlin

Abstract


Anledning til Tonemetrien, eller Hvorledes man ved Hielp af Logarithmus-Regning kan komme let og snart afsted med at udregne, efter den Geometriske Progressions-Regning, det saakaldte ligedansvævende Musicaliske Temperatur. Som ogsaa Underretning om det 1752. opfundne og indrettede Monochordon

Full Text:

PDFDKNVS Skrifter 250 år 1761-2011