Mulighetsrom for de yngste barna til deltakelse, lekende dynamikk og samspill i et fellesskap

Forfattere

  • Annette Kristoffersen Winje Høgskulen på Vestlandet
  • Sissel Janette Aastvedt Halland Høgskulen på Vestlandet

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v39i4.4477

Sammendrag

Med dette essayet ønsker vi å løfte frem nye perspektiver knyttet til hvordan nærvær og fravær av sekundære intersubjektive fellesskap kan påvirke de yngste barnas opplevelser av deltakelse i
barnehagehverdagen. Vi knytter  sekundære intersubjektive fellesskap til Hans Skjervheims (1996) og Solveig  Østrems, (2008; 2012) forståelse av en treleddet relasjon. Å se barn er noe annet enn å se sammen med barn, og i dette essayet forsøker vi derfor å bidra med ny kunnskap knyttet til de yngste barnas deltakelse i barnehagens fellesskap.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-20