Høytlesning av personaliserte bøker for førskolebarn: Foreldres barneperspektiver og opplevelser

Forfattere

  • Ida Bruheim Jensen Universitetet i Stavanger
  • Ingunn Studsrød Universitet i Stavanger
  • Natalia Kucirkova Universitetet i Stavanger

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v39i4.3825

Sammendrag

Litteratur er en mulig skattkiste for barn og voksne. Personaliserte bøker, som er bøker unikt utformet for enkeltbarn, er relativt nytt i Norge, og er gjort til lite gjenstand for forskning. I denne studien analyserer vi foreldrenes opplevelser og medierte barneperspektiver på høytlesing av personaliserte bøker for førskolebarn. Datagrunnlaget er fem barnetegninger og 11 spørreskjema, med åpne svarkategorier som foreldre fylte ut på vegne av seg selv og barna. Ved hjelp av tematisk analyse utforsket vi foreldrenes barneperspektiver og opplevelser. Funnene viste at bøkene vekket interesse, engasjement og glede. Ved utforsking av hva de trekker frem som betydningsfullt
viste funnene opplevelse av identifisering, og å oppleve seg som midtpunkt i sosiale
fellesskap. Foreldrenes barneperspektiv trekker også på pedagogiske komponenter. Vi diskuterer funnene i lys av relevant forskning og litteratur om «barneperspektiv» og peker på noen implikasjoner av å lese personaliserte bøker med førskolebarn og anviser mulig fremtidig forskning på dette området.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-20