Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse

Forfattere

  • Kari Krogstad
  • Kari Krogstad

DOI:

https://doi.org/10.5324/barn.v37i2.3440

Sammendrag

Artikkelen baserer seg på intervjuer med pedagoger i en barnehage om deres oppfatninger av barneoppdragelse
til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan dette påvirker barnehagelærernes
arbeid med å lære barn regler og rutiner. Den undersøker også hvordan pedagogene bruker trekantmodeller
for å visualisere forskjeller i grensesetting mellom foreldre med etnisk norsk bakgrunn og
muslimer. Funn viser behov for å teoretisk skille mellom muslimsk (kulturell) og islamsk (religiøs)
barneoppdragelse. Empirien drøftes i lys av begrepene kulturell kapital og habitus for å diskutere
hvordan foreldres barneoppdragelse kan være et utfordrende tema i barnehagen og i barnehagelærerutdanningen.

Downloads

Download data is not yet available.

Nedlastinger

Publisert

2020-02-25

Utgave

Seksjon

Artikler